บรษัทโตโยต้า​ สุโขทัย​ จำกัด​ สาขาสวรรคโลก​ มอบเงินจากยอดจำหน่ายรถยนต์​ ประจำเดือน​ ธ.ค.2562​ เข้ากองทุนการศึกษาฯ

ตัวแทนจากบริษัทโตโยต้า​ สุโขทัย​ จำกัด​ สาขาสวรรคโลก​ ผู้จำหน่ายรถนต์โตโยต้า​ มอบเงินจากยอดจำหน่ายรถยนต์คันละ​ 500​ บาท​ ประจำเดือนธันวาคม​ 2562​ จำนวน​ 11​ คัน​ เปนเงิน​ 5,500​ บาท​ (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)​ เข้ากองทุนการศึกษาเด็กพิการ​ ยากจน​ ด้อยโอกาส​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ โดย​ ผอ.เปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นผู้รับมอบ….. (นรินทร์…. ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)