ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม ในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ สอบ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา โรงเรียนบ้านหนองรังสิต และโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ในวันที่ 13 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)