ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านวังตามนและโรงเรียนบ้านซ่าน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม ในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ สอบ NT ป.3 และอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านวังตามนและโรงเรียนบ้านซ่าน ในวันที่ 10 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)