ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม ในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ สอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำขุม โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนวัดบ้านคลอง และโรงเรียนวัดบ้านเหมือง อำเภอศรีนคร ในวันที่ 8 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)