ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งเวรยาม สังกัด สพม.39

Read more