โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ บูรณาการจัดการเรียนการสอน​ ประจำวันพุธที่​ 27​ พ.ย.2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ดูกิจกรรมลูกเสือหน้าเสาธง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โรงเรียนบ้านวังยายมาก

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more