โรงเรียน​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ บูรณาการจัดการเรียนการสอน​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 5​ ก.พ.2563

โรงเรียนในสังกัด​ สพ

Read more

โรงเรียนมิตรภาพที่​ 38​ รับทุนพร้อมอุปกรณ์กีฬา​ จากคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา​ รุ่นที่​ 72

โรงเรียนมิตรภาพที่​

Read more