ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านดงย่าป่า โรงเรียนบ้านแม่คุและโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคีและโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ โรงเรียนวัดคุ้งยางและโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more