ประชุมผู้แทนส่วนราชการ​ รัฐวิสาหกิจ​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ของอำเภอสวรรคโลกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ​ ครั้งที่​ 69​

นายวราดิศร​ อ่อนนุช​

Read more

ขอความร่วมมือกรอกแบบการดำเนินการเร่งรัดพัฒนานักเรียน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ระยะเร่งด่วนฯ ชั้นประถมศึกษาปีที ๑-๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ขอความร่วมมือกรอกแบบ

Read more