ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนวัดปากน้ำ และโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more