กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 11​ กันยายน​ 2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด​ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน​ ประจำวันพุธที่​ 11​ กันยายน​ 2562…..

โรงเรียนวัดปากน้ำ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนวัดเกาะ​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านดอนจันทน์​ แำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านสันหีบ​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านเชิงผา​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก​ อำเภอทุ่ง​เสลี่ยม

โรงเรียนบ้านหนองกลับ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนวัดโบราณหลวง​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนไชยะวิทยา​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านสารจิตร​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านห้วยโป้​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านป่าเลา​ อำเภอสวรรคโลก

ใส่ความเห็น