กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 4​ กันยายน​ 2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือยุวกาชาดบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน​ ประจำวันพุธที่​ 4​ กันยายน​ 2562

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนเชิงผา

โรงเรียนบ้านห้วยโป้

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

โรงเรียนบ้านแม่สาน

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง

โรงเรียนบ้านกลางดง

โรงเรียนมตรภาพที่​ 38

โรงเรียนวัดปากน้ำ

ใส่ความเห็น