แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ ตามโครงการ TFE (Teams For Education)

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ตามรายชื่อที่ไม่ได้ขีดแถบสีเหลือง ให้ทำการลงทะเบียนในระบบตาม QR Code

ใส่ความเห็น