ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นและโรงเรียนบ้านหมอนสูง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ การจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นและโรงเรียนบ้านหมอนสูง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น