ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ การจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 อำเภอสวรรคโลก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น