ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนวัดหนองโว้งและโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ การจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดหนองโว้งและโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ อำเภอสวรรคโลก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น