กิจกรรมลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ พุธที่​ 7​ ส.ค.2562

กองลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ในโรงเรียนสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ประจวันวันพุธที่​ 7​ สิงหาคม​ 2562….(เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)​

ใส่ความเห็น