ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ และโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ และโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น