ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่คุ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านแม่คุ อำเภอศรีสัชนาลัย ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น