ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านธารชะอม และโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านธารชะอม และโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น