ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านคลองยาง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนประชาอุทิศ และโรงเรียนบ้านหนองแหน ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น