บำเพ็ญประโยชน์ ครบรอบ 16 ปี สพฐ.

…ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง โรงเรียนบ้านลานตาเมือง โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก และโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ.

ขอบคุณภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน จาก SKT2 LINE OBEC

ใส่ความเห็น