สอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ที่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)

ใส่ความเห็น