ต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายในชุมชนของโรงเรียน

ขอบคุณภาพข่าว จากกลุ่ม SKT2 LINE OBEC

ใส่ความเห็น