เดินรณรงค์กำจัดยุงลาย

โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย และโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก เดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย..โดยได้รับความอนุเคราะห์คุณหมอจาก รพ.สต.มาให้ความรู้ ลูกน้ำยุงลายและมือเท้าปาก และทำกิจกรรมกำจัดยุงลาย

ใส่ความเห็น