ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปี 2562
โดยนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและคณะครูบางส่วนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศกาลในหัวข้อ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดโบสถ์มณีราม วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ใส่ความเห็น