ครู D.A.R.E

ครู D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยมได้มาให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่
ทุกๆ วันจันทร์ ในชั่วโมงสอนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

ใส่ความเห็น