หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งการประเมินคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง-อยู่เย็นเป็นสุข-ม.10 ตทุ่งเสลี่ยมในระดับจังหวัดสุโขทัย

ใส่ความเห็น