ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาขุนไกร โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้


นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาขุนไกร โรงเรียนบ้านสันติสุขและโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น