ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ประจำปี 2562

ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ………..สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมชี้แจงเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2…..(ภัทรมน…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)

ใส่ความเห็น