สพฐ.ติดตามรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพฐ.ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา………….นางอังคณา  สุขเสวี  รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะ ได้มาติดตามความคืบหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเป้าหมาย ของ สพป.สุโขทัย เขต 1,2 , สพม.เขต 38 และสถานศึกษา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2……(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

ใส่ความเห็น