รับการประเมินเขตคุณธรรม

รับประเมินเขตคุณธรรม…….ดร.ภูธร  จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง  รองผุ้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สพฐ. และ นางสาวณัฐรดา   เนตรสว่าง  นักจัดการงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. ประเมินเขตคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัดอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล  ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2……….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)

ใส่ความเห็น