ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนวัดศิริบูรณารามและโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนวัดศิริบูรณารามและโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น