ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย โรงเรียนบ้านแม่บ่อทองและโรงเรียนบ้านเชิงผา

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย โรงเรียนบ้านแม่บ่อทองและโรงเรียนบ้านเชิงผา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)

ใส่ความเห็น