การบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล

การบูรณาการสะเต็มศึกษาระบบทางไกล…………สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2……(เครือข่ายประชาสัมพันธ์….ภาพ/มณีวรรณ….ข่าว)

ใส่ความเห็น