ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

Bar Chart

ที่อำเภอจำนวนโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมรวมนักเรียน
1ศรีสัชนาลัย591,2174,8889507,055
2ศรีสำโรง358063,6693124,787
3สวรรคโลก295571,7613192,637
4ศรีนคร144531,5461232,122
5ทุ่งเสลี่ยม258202,4943163,630
รวม1623,85314,3582,02020,231